Bestuur

Voorzitter Dhr. G.W.B. van Nooten
Secretaris Dhr. D.J. van Munster van Heuven
Penningmeester Mevr. M.A.J. van Dam
Lid Mevr. N.M Rus
Lid Dhr. R. Madan
Lid Dhr. M.H. Eijl

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers van SGK die hun functie onbezoldigd vervullen.