Bestuur

Voorzitter Dhr. G.W.B. van Nooten
Secretaris Dhr. D.J. van Munster van Heuven
Penningmeester Mevr. M.A.J. van Dam
Lid Mevr. E.H.M. Goossens
Lid Mevr. C.S.M. de Groot-Venema
Lid Dhr. R. Madan
Lid Dhr. M.H. Eijl

 

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers van SGK die hun functie onbezoldigd vervullen.