Wie zijn wij?

SGK is een Stichting die sinds 1965 bestaat. De statutaire doelstellingen omvatten het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijke en of andersoortige beperking. Tevens het bevorderen van de emancipatie en integratie in de maatschappij alsmede het bevorderen van de therapeutische waarde die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De organisatie bestaat uit een groep zeer betrokken mensen te weten een bestuur, directeur, administratieve medewerkers en sportinstructeurs. Daarnaast prijst de SGK zich gelukkig met een grote groep enthousiaste Supporters (vrijwilligers, stagiaires, sponsors, donateurs, fondsen en andere die zich op welke manier dan ook in willen zetten voor de SGK).

Met elkaar zorgen we ervoor dat jaarlijks vele sporters kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten van de SGK.

SGK staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41149118. Het RSIN is 003013972 en het SBI 85519.

Tevens is SGK een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks plek aan diverse stagiaires van het beroepsonderwijs.

SGK heeft de ANBI status en voor de directie en medewerkers van SGK is CAO Welzijn van toepassing.

Klik hier voor: SGK statuten

SGK 2017-2020 In beweging komen, zijn, blijven

Missie SGK luidt:
Stichting Sportbelang SGK vindt dat ieder mens ongeacht een beperking het recht heeft om te kunnen bewegen en sporten. Het is goed voor de gezondheid, een zinvolle vrijetijdsbesteding, het brengt mensen in contact met elkaar en hierdoor wordt deelgenomen aan het maatschappelijke leven. De Stichting wil haar organisatie en de werkomgeving zo inrichten en dat dit ook verwezenlijkt kan worden.

Visie SGK luidt:
In de huidige samenleving raken doelgroepen vanwege hun beperking tussen wal en schip, omdat ze niet overal kunnen bewegen of sporten. Enerzijds omdat een reguliere sportvereniging hier veelal niet voor is ingericht, anderzijds omdat de beperking van de sporter het niet toelaat volledig te integreren.

SGK is dé sportorganisatie in Den Haag waar jong en oud met een verstandelijke en of andere beperking kunnen sporten en bewegen. Hiervoor stimuleert, organiseert en begeleidt SGK sportieve activiteiten, die afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau, met het oogmerk de gezondheid van de deelnemers te bevorderen en hen een sociale en waardige plaats in de maatschappij te laten verkrijgen en behouden.

Algemene doelstelling luidt:
Door sportstimulering en begeleiding de gezondheid voor mensen met een verstandelijke en andere beperking bevorderen en hen een sociale en waardige plaats in de maatschappij laten verkrijgen en behouden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie