Vrijwilligerswerk en uitkering

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?

110021_1363255210_logo_uwv

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten; dat u doet voor een kerk, moskee of stichting zoals SGK of voor maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een verzorgingstehuis); dat u of een ander niet eerder voor loon deed.


Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom voor de zekerheid altijd aan uw arbeidsdeskundige of werkcoach of u inderdaad vrijwilligerswerk doet.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Soms kan een werkcoach aangeven dat dit niet mag. Wij adviseren u om te vragen wat de reden hiervan is en u kunt eventueel bezwaar maken. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Vrijwilligerswerk is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.Het is dus belangrijk dat u bij de maatschappeljike organisatie meldt dat u direct moet stoppen wanneer u betaald werk hebt gevonden.

Meer informatie?
http://www.uwv.nl/Particulieren/themadossiers/vrijwilligerswerk/