ANNULERING ALLE SGK sportactiviteiten

Op donderdag 12 maart zijn er door de rijksoverheid nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. 

SGK geeft gehoor aan de adviezen van de overheid en sportkoepels.
Dit betekent dat per direct alle wekelijkse én incidentele activiteiten van SGK worden geannuleerd tot en met 6 April.
Meer informatie over het coronavirus vindt u op https://www.rivm.nl/coronavirus
Heeft u vragen over SGK activiteiten dan kunt u een mail sturen naar info@sportbelangsgk.nl