Kick off Special Olympics Nationale Spelen van 2018

SSGK_6522_webamen met de gemeente Den Haag is SGK zeer actief om de Special Olympics Nationale Spelen van 2018 naar Den Haag te halen. Op woensdag 25 november heeft de kick off plaatsgevonden met sportverenigingen en organisaties die nu al JA zeggen om hier een bijdrage aan te willen leveren. Veel enthousiasme en bereidwilligheid. De intentieverklaring werd in bijzijn van wethouder Baldewesingh getekend.