Vertrouwenspersoon

Vanaf september 2015 heeft SGK een vertrouwenspersoon.

Voor het melden van grensoverschrijdend gedrag kunnen sporters en ook medewerkers/vrijwilligers van SGK op werkdagen tussen 10.00 en 18.00 uur contact zoeken met de vertrouwenspersoon van SGK.

Mevr. W.C.P. Steuteknuël is te bereiken via psteuteknuel@xs4all.nl of via 06 17226242.
Tijdens het contactmoment kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Klik hier voor Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten