Doelgroepen

SGK biedt activiteiten aan verschillende doelgroepen

 • Leerlingen van het ZMLK (Zeer Moeilijk Lerend Kind) onderwijs
 • Leerlingen van het SBO (Speciaal Basis Onderwijs)
 • Leerlingen van het ZMOK (Zeer Moeilijk Opvoedbaar Onderwijs)
 • Cliënten van zorginstellingen in de diverse Activiteitencentra (meervoudig gehandicapten, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en verstandelijk gehandicapten)
 • Jongeren met een stoornis in het Autisme Spectrum
 • Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een verstandelijke handicap die in hun vrije tijd willen bewegen en of sporten
 • Studenten van het beroepsonderwijs (SGK geeft voorlichting en biedt stageplekken)

Om sport- en bewegen op maat te kunnen aanbieden hebben we de activiteiten onderverdeeld in SportHelden en voor SportStars.

Tot de SportHelden behoren die G-sporters die deelnemen op therapeutische basis of die hun tak van sport op recreatief niveau beoefenen.

Tot de SportStars behoren

 • De G-sporters die hun tak van sport meer op competitief niveau beoefenen
 • Kinderen uit het Speciaal Basis Onderwijs
 • Kinderen uit Het Zeer Moeilijk Opvoedbaar Onderwijs
 • Jongeren met een stoornis in het autisme spectrum

Het aanbod (inhoud en methodiek) tijdens de sport en beweegactiviteiten wordt afgestemd op de doelgroep die eraan deelneemt. Zo worden er 1 op 1, kleinere en ook grotere activiteiten georganiseerd. Naast de tak van sport wordt daar waar nodig ook aandacht besteed aan psychosociale vaardigheden.

Info boekje SportStars
ZMLK Infoboekje