Informatie

SGK is de sportorganisatie die sporten mogelijk maakt voor mensen met een verstandelijke of andersoortige beperking in en om Den Haag. Mensen die vaak tussen wal en schip raken. SGK is er ook voor hen; SGK is er Speciaal voor Sporters.

Iedereen, jong en oud, moet ongeacht zijn of haar beperking kunnen sporten. Sporten is leuk, gezond en  een zinvolle tijdsbesteding. En het brengt mensen in contact met elkaar.

Daarom verzorgt de SGK sport en spelactiviteiten voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, het speciaal basis onderwijs en autistische kinderen. Ook organiseert de SGK sportieve reizen.