Het SGK Bowlingevenement

IMG_8753

Het SGK Bowlingevenement is op zaterdag 23 november weer gehouden.

Wat een feest! Het werd een middag vol enthousiasme en spanning. Iedere deelnemer deed erg zijn best om de kegels om te gooien. Hiervoor kreeg iedereen een medaille. De winnaars kregen ook een beker en waren daar heel blij mee.

 

Bij de dames was de eerste prijs voor Anja Yspeert, tweede werd Sonja Roessingh en derde werd Lisette van Koppen.

Bij de heren ging de eerste prijs naar Martin Kroeze DH, tweede werd George Verhaegen en de derde prijs ging naar Jan Jaap Blok.

Alle prijswinnaars gefeliciteerd.

De pechvogelprijs ging naar Achmed Elouadi.

SGK werd deze middag geholpen door een aantal vaste SGK vrijwilligers en een groep jongeren van het Jeugd Rode Kruis Westland. Zonder steun van vrijwilligers kunnen wij een evenement als dit niet organiseren.

Tevens mocht SGK een financiële bijdrage ontvangen van Fonds Gehandicaptensport. Hiervoor willen wij een ieder oprecht danken.