– voorzitter                                      Dhr. G.W.B. van Nooten
– secretaris                                      Dhr. D.J. van Munster van Heuven
– penningmeester                           Mevr. M.A.J. van Dam
– lid                                                  Mevr. E.H.M. Goossens
– lid                                                  Dhr. R. Madan
– lid                                                  Mevr. C.S.M. de Groot-Venema