De SGK heeft een ANBI status:

  • Alles wat onze organisatie ontvangt aan sponsoring zal aan onze maatschappelijke visie en missie worden besteed. 
  • De ANBI status biedt het voordeel dat een ieder die doneert, deze gift mag aftrekken van het inkomen in de jaarlijkse belastingaangifte.
  • De belastingregels voor particuliere aftrek aan een ANBI kunt u terug vinden op de website van de belastingdienst.
  • Voor meer informatie kijk je op: https://www.belastingdienst.nl


Wij hebben een ANBI Status

Wat is een ANBI Status kijk op: https://www.belastingdienst.nl